跳到内容。

25关于伊斯兰教的有趣事实

发表。 最近更新时间:
Kategori: 类别 世界学校。

25关于伊斯兰教的有趣事实

图片:Shutterstock。

您想了解更多关于伊斯兰教和穆斯林的信息吗? HRS.är är 25关于伊斯兰教的有趣事实你可能不是k ä以前以前是不是!

伊斯兰教är namnet på穆斯林认为p的宗教å och följer. Dessa två条款经常混合在一起,但伊斯兰教är alltså sjäLVA宗教和穆斯林är den som tror på den Islamska läran.

伊斯兰教手段“överlämna” eller “underkastelse”

阿拉伯根词fö伊斯兰教意味着提交,服从,和和清洁。在宗教中öScentult意味着“自愿提交上帝”.

哈吉朝圣

哈吉。är den årliga pilgrimsfä麦卡的Kaaba rden。这är nå得到了每个穆斯林应该göra minst en gång i livet. Varje år gör约300万穆斯林från hela vä这是传统的朝圣者。

哈吉。Pilgrimsfärd

照片:Sony Herdiana / Shutterstock.com

3.它är världens näst största religion

obast kristendomen har fler föLjare och de senaste siffrorna uppskattar att det finns cirka 1.8 miljarder muslimer我världen. Det är också den snabbast väXande Tricionen Och SedanåR 2017 Finns Detflerän 50 länder där islam är huvudreligion.

4.穆斯林应该问5克ånger om dagen

这就是所谓的även för salat。每个穆斯林都应该问5克å在您可以看到的特定时间内进行一天:

 • Salat Al-fajr:在Soluppg之前,暮光之城ång
 • Salat Al-zuhr:晚餐,太阳越过他的h后ögsta punkt
 • Salat Al-‘asr:后来P.å eftermiddagen
 • Salat Al-Maghrib:在日落之后ång
 • Salat Al-‘isha:在日落之间ång och midnatt

Fö除了问五个gånger om dagen, så är det även viktigt att man är vänd到b下的meccaönen, som utförs på en bönematta. 

穆斯林对麦加问

图片:Shutterstock。

5.古兰经ä伊斯兰教中的圣书

Precis Som Torah Inom Mavendomen Och Bibeln Inom Kristendomen,Så äR Koranen Den Heliga Boken Inom Den Islamska Lä跑。 den bokstavliga betydelsen för Koran kan översättas som “recitationen”Och穆斯林Tror Att Dessaär direkta ord från Allah (gud). 

这些应该有förmedlats到穆罕默德(最后的先知)通过ärkeängeln Gabriel.

6.有5支柱

 • 沙达。– Trosbekännelsen.
 • 沙拉或萨拉特– Bönen
 • 扎克特。– Allmosan
 • 锯子–在斋月期间快。
 • 哈吉。– Vallfärden till Mecka
伊斯兰教的五个支柱

图片:Shutterstock。

7.圣战并不意味着“heligt krig”

ordet圣德översäTTSTA SOM HELIGT KRIG AV Västerländ媒体,哪个är错误。圣战这个词的实际含义är istället “att kämpa” och “att sträva”。神圣的战争术语也不包括在古兰经的阿拉伯文本中。

8.原文P.å古兰经中的阿拉伯语从未有过ändrats

Bå那些Toran和圣经有ändrats sedan de föRST发表。古兰经有D.äremot inte änd原始文本på arabiska.

关于古兰经的事实

图片:Shutterstock。

9.伊斯兰日历Började år 622 efter Kristus

在V.ästerländska länder så börjar tideräkningen vid år 0与耶稣的f有关ö灰。伊斯兰日历börjar inte förrän år 622基督后,这意味着当前å在伊斯兰信仰中保留är 1397 istället för 2019.

这är en av må关于伊斯兰教的NGA有趣的事实。

10.安拉意味着上帝på arabiska

在阿拉伯spr中åket så真主意味着上帝är alltså不是另一个上帝指的是。这är只是同一个上帝作为bå摩西和耶稣谈论då samtliga ä亚伯拉罕宗教。 

就像犹太教和基督教一样å伊斯兰教中只有一个创造者(上帝)。

11.än som förtrycker kvinnor följer inte Islam

穆罕默德SA直到och med“De bästa av er är ni som behandlar sera fruar väl”。伊斯兰教我罪的Sanna版本ger både räTtigheter och respekt直到kvinnor。 OM en Muslimsk Man Behandlar en Kvinna Illa Eller Förtrycker henne, så föLjer Han Inte Orden Från Allah. 

Många muslimska lä接受f的南部ö刷乳妇女对古兰经或s的解释å被混合了旧的文化传统作为一个försöker rättfä通过宗教的rdiga。

穆斯林家庭

图片:Shutterstock。

12.什叶派和逊尼派

有电视å伊斯兰L中的不同主要分支äran. Dessa är käNDA为什叶派和逊尼派,其中大多数帮助ör sunni和大约15%的静模针。 

Både Sunni och Shia fö同一个古兰经,但他们有不同的圣母概念,如är描述了单词和hä与穆罕默德的属性。这är en andra källa för道德讲道和宗教ö古兰经后说法。

他们电视å在穆罕默德的D之后,分支是创建的öd. 

13.它är en religion för alla

Alla Kan Konvertera Till Till到伊斯兰湖DetSpelar Ingen Roll Vilken HudfäRG Man Harer Vilken etnicitet男人Tillhör. Faktum ärat endast 15%av alla mustlimeräR av Arabisk Etnicitiet,även om många västerlänningar tänker på araber i första hand när man pratar om伊斯兰教。

伊斯兰教fakta

图片:Shutterstock。

14.伊斯兰教,犹太教和基督教具有相同的起源

直到skillnad fr.ån hinduismen som har flera gudar,såHar de Abrahamitiska宗教统一en en gud。 Det Finns ovast en AllsmäKtig Skapare Och Samtliga Av Dessa Tre Religioner Har Samma Ursprung,SOM Går Tillbaka Till到亚伯拉罕奥克·亚当och eva。

犹太教är den ursprungliga lä被认为已经被时间损坏了。同样的g。äller för Kristendomen och därför get mohammed(最后的先知)他的启示符号från gud med den rätta läran återigen.

15.古兰经正在谈论宽容

今天的极端主义者Samhä有时意味着他们有rätt att dö那些不相信p的别人å Islam. Men om man läser koranen så stä不是那个,没有贝尔ägg eller acceptans för att döda icke-muslimer. 

看着n。ärmre på hä据Quran和Hadith,P穆罕默德实际上说是什么,På finns det många exempel dä无论信仰是什么,r都会要求基督教,犹太教和伊斯兰教之间的宽容。

Låt oss titta på några exempel som är översatta från阿拉伯语到英语:

“那些相信的人和那些是犹太人的人和基督徒和萨比亚人—无论谁相信上帝和最后一天,都有好的,他们会从主的主人那里获得奖励。并且不会害怕他们,也不会悲伤。” (圣洁古兰经2:62)

“知道人们有两种类型:他们要么是你的宗教兄弟,要么是你的象征。”(Na Wheels Balagha,Sergmon 53)

“并不与圣经的人(犹太人和基督徒)争辩,除非它是(以某种方式)更好(以良好的话语和良好的方式),除非这样做错了,并说(对他们而言):“我们相信已经向我们透露并透露给您;我们的上帝和你的上帝是一个,我们已经提交了”(29:46)

“没有强迫宗教所关注的地方。”(古兰经:2/256)

“安拉并不禁止你展示善意,并与那些没有因你的信仰而没有打造的人打交道,或者让你从家里赶走。 安拉喜欢那些公正的人。 安拉只禁止你因为你的信仰而奋斗的人,让你走出你的家,帮助你的驱逐,你把它们作为亲密的伙伴。 无论谁都把它们作为亲密的伙伴,那么他们是违法者。” [al-Quran, 60:8-9]

伊斯兰教fakta för barn

图片:Shutterstock。

5 x关于伊斯兰教的随机事实

 • 印度尼西亚有V.ärldens största穆斯林人口
 • 穆罕默德。ä在伊斯兰教中很重要,但他ä只有先知,才能därför inte dyrkas
 • 通过重复忠诚,您可以转换为伊斯兰教ännelsen “La Ilaha Illata Allah,Muhammad Rasoolu Allah。”
 • 玛丽亚,耶稣妈妈ä古兰经中唯一的女人是谁的名字ämnt
 • Både gris och alkohol är fö根据伊斯兰l提供(haram)ära
关于伊斯兰教的信息

图片:Shutterstock。

5 x伊斯兰教事实för barn

 • 安拉有99个名字,每个名字都有一个含义
 • 麦加ä一个神圣的地方只是穆斯林är tillåtna att besöka
 • 清真寺én är en plats för dyrkan
 • 穆斯林手段“谁或任何东西överger sig själv till guds vilja”
 • 穆罕默德被认为是最后的先知,但围袋änner äVen摩西和耶稣作为先前的先知
关于穆斯林的事实。

图片:Shutterstock。

斋月。

斋月är en av伊斯兰西伊斯兰有限元素och innebär en månads fasta som inträFFAR DEN NIONDE MåNADEN ENVIGT ISLAMSK Kalender。在斋月下Fastan.är obligatorisk för alla muslimer förutom de som är sjuka, reser, föR gamla,Gravida Eller de Som Har Mens。

Fasthane.ä伊斯兰l的重要组成部分äran och den pågår från dusk到日落ång. Efter solnedgången så最常收集整个家庭för en gemensam måltid. 

ARF。ör det här är viktigt att känna till

表明尊重和ö针对其他文化和宗教的ppinitä至关重要。不仅是P.å en personlig nivå utan ä静脉全球因为我们分享på这个地球和所有m一起änniskor, djur och växter. 

Med Kunskap Blir Det Enklare Att F.örståKulturer Och Personer Som Tänker olika genleomot en sjäLV。 DetSpelar Ingen Roll Vilken Gud Eller宗教男士Tror På。 Samtliga宗教信仰uppmanar直到snällhet, äRlighet Och Respekt Mot Alla Medmänniskor och det äR Viktigt Att Man Accepterar Alla,Oavsett Religiös tro. 

通过花费时间äRA在其他文化和宗教上å可以欣赏他们,或åatminstone接受它们ör vad de är. Annars blir det lätt att man istället står kvar med sina fördomar och dömer andra människor.

jag.är inte穆斯林,男人jag har flera muslimska vänner。 Jag respekterar Alla vamelser påDenna Jord Och Tycker Alla Vi Allaär värda lika mycket。 Vad en person tror på är något som är en privat angeläGenhet Mellan Denne Och GUD OCH DetSpelar Ingen Roll Vad Man SJälv tror på.

Förhoppning你有lä关于穆斯林和伊斯兰的RT更多äran efter att ha lä伊斯兰教的这些事实。 F。örbopply它给你bättre förståelse för religionen även om du själv kanske inte är muslim.

这är viktigt att se vä没有D的客观的角度,RLLDENöma andra. 

伊斯兰中的极端主义

Detuina Muslimska SamhäLLET HAR INGEN PLATES F.ör极端主义som不同的旱橄榄球utövar。丹娜极端主义F.öLjer Inte Den Riktiga Islamska L.äran, men de försöker göMMA SIG BAKOM REVITIONEN。伊斯兰教är i sitt ursprung en rigilion med fredligt perspektiv。 

最多的穆斯林ärlden fö传统的伊斯兰läran som återfinns i Koranen. 

恐怖主义,F.örtryck av kvinnor,hedersmord,könsstympning och påtvingade äktenskap är alla förbjudna engigt伊斯兰教。黛塔äR Viktigt Att Belysa Eftersom Att Personna Som UTövar dessa hemska aktiviteter inte följer den riktiga islamska läran. 

DE B.landar istället urå愚蠢的传统和解释词från koranen på ett sä这是为了他们的议程。 F.örsöker också att rättfärdiga他可怕的行为通过宗教信仰,但事实är att de går emot grundlä伊斯兰教的原则。 

这些可怕的行为迈出了一切å emot vad som stå在古兰经和什么是äGS是真主的话。

伊斯兰字

如果您正在寻找关于伊斯兰教,P的事实å kan det även vara bra att känna till följande glossor.

 • halal = 合法,允许,好,有益,可赞誉,光荣
 • 哈拉姆=禁止。
 • SūRah =古兰经的章节
 • 安拉=好。
 • 古兰经=圣书

如何å关于伊斯兰教的这些事实的NGAä你以前去过吗? L.ämna gärna en kommentar!

Världens största språk
世界上最大的语言 - 大多数扬声器
←阅读上一篇文章
Thaimat。
Thaimat。 - 来自泰国的25个传统菜肴
阅读下一篇文章→

妈妈。

2019年9月6日星期五

tackfördetfina beskrivningen av伊斯兰教。 vibehöverpersomer som du som kan belysa och sprida det positiva直到人员av annat nationitet,ursprung,宗教mm med tankepåhur媒体och politiker,fourtamentsterförsökerbyggaupp hatiska kommentarer ochmotsättningarbland medborgarna。

Hinen。

2019年9月6日星期五

关于伊斯兰教的非常好的和真实的事实。 你把这些话放在了右边。谢谢 /En muslim ❤